روانشناسی اسم خاطِره ( نام خاطِره چه رنگیه؟ )

خاطره

 

روانشناسی اسم خاطِره (  نام خاطِره چه رنگیه؟ )

 

خاطره

 

معنی:اتفاقی که در گذشته افتاده و در ذهن شخص باقی مانده است ، یاد، یادبود

 

رنگ اسم: برنزه

 

خصوصیات رنگ:

جزو افرادی نیستند که با خیال راحت بنشینند و منتظر شانس باشند. آن ها آرزوها و رویاهای بسیار بزرگی دارند و افرادی جاه طلب هستند، آن ها سعی می کنند تا حد ممکن از زندگی لذت ببرند اما گاهی ممکن است هوای نفس آن ها موجب افول شان شود و آن ها را از برنامه شان عقب بیندازد و در نتیجه دچار اضطراب و عقب ماندن از زمان شان کند.

روانشناسی اسم خاطِره (  نام خاطِره چه رنگیه؟ )

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا