روانشناسی اسم تهماسب ( نام تهماسب چه رنگیه؟ )

تهماسب

روانشناسی اسم تهماسب (  نام تهماسب چه رنگیه؟ )

 

تهماسب

معنی:  (= تهماسب)، ۱- دارنده‌ي اسب قوی؛ ۲- (اَعلام) ۱) (طهماسب) نام دو تن از پادشاهان صفوي.  طهماسب اول: دومین شاه صفوی [۹۳۰-۹۸۴ قمری] پسر و جانشین شاه اسماعیل، که در دوران سلطنتش ایران در جنگهای متعددی با ازبکان عثمانی و گرجستان درگیر شد.  طهماسب دوم: دهمین شاه صفوی [۱۱۳۵-۱۱۴۴ قمری] پسر و جانشین سلطان حسین صفوی، که سرانجام توسط تهماسب قلی خان (نادرشاه افشار) معزول و کشته شد؛ ۲) (در شاهنامه) پدر «زو» پادشاه ايران و جانشين نوذر شهريار، از سلسله‌ي پیشدادی.

 

رنگ اسم: مشکی

 

خصوصیات رنگ:

 

در روانشناسی رنگها می خوانیم که”سیاه نمایان گر مرز مطلق است”لذا آنکه سیاه می پوشد،می خواهد نشان دهد که مرزی را ایجاد کرده است.اما اینکه این مرز برای چیست،در موقعیت های مختلف ممکن است متفاوت باشد. گاه لباس سیاه را در ماتم وعزا می پوشند،برای آنکه نشان دهند بین آنها وعزیزانشان فاصله افتاده ومرز زندگی آنها را از هم جدا کرده است ویا برای آنکه نشان دهند در حریم خانه وخانواده ی آنها حادثه ای رخ داده که انجام برخی از کارهای معمولی که سایر خانواده ها انجام می دهند برای آنها میسر نیست

روانشناسی اسم تهماسب (  نام تهماسب چه رنگیه؟ )

 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا