روانشناسی اسم بِهنوش ( نام بِهنوش چه رنگیه؟ )

بهنوش

روانشناسی اسم بِهنوش ( نام بِهنوش چه رنگیه؟ )

بهنوش

معنی:کسی که نیک مینوشد , خوش مشرب , مطبوع , دلپذیر

رنگ اسم: نارنجی

خصوصیات رنگ:

•رنگ نارنجی، ترکیب زرد و قرمز است و به عنوان یک رنگ انرژی‌زا در نظر گرفته می‌شود.
•رنگ نارنجی، احساس هیجان، گرما و شور و شوق را به ذهن می‌آورد.
•رنگ نارنجی، معمولاً برای جلب توجه مورد استفاده قرار می‌گیرد

روانشناسی اسم بِهنوش ( نام بِهنوش چه رنگیه؟ )

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا