روانشناسی اسم بِشارت ( نام بِشارت چه رنگیه؟ )

بشارت

روانشناسی اسم بِشارت ( نام بِشارت چه رنگیه؟ )

بشارت

معنی:- خبر خوش، مژده، مژده دادن، مژده آوردن؛ ۲- (در ادبيات عرفاني) بشارت به وصل حبيب به سوي حبيب است

رنگ اسم: قهوه ای

خصوصیات رنگ:
•رنگ قهوه‌ای، رنگی طبیعی است که برانگیزاننده حس قدرت و اطمینان‌پذیری است.
•رنگ قهوه‌ای همچنین می‌تواند حس غم و انزوا را به وجود آورد.
•رنگ قهوه‌ای، حس گرما ، محبت، آسایش و امنیت را به ذهن می‌آورد.
•رنگ قهوه‌ای معمولاً بیانگر طبیعی بودن، زمینی بودن و متفاوت بودن است اما گاهی می‌تواند نشانگر پیچییدگی نیز باشد

روانشناسی اسم بِشارت ( نام بِشارت چه رنگیه؟ )

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا