روانشناسی اسم باران + رنگ نام باران

باران
روانشناسی اسم باران + رنگ نام باران

باران

معنی : (دخترانه و پسرانه با ریشه فارسی) / باران کنایه از فیض حق تعالی و رحمت شامله اوست

رنگ اسم : طلایی

خصوصیات رنگ :

در هر چیزی،فقط حدّ بالای آن می تواند رضایت خاطر شما را برآورده کند.از طرف دیگر،رفتار و کلامتان چنان جذّابیتی دارد که به ندرت ممکن است کسی با شما آشنا شود ولی شیفته تان نشود!دانش و آگاهی شما نسبت به زندگی غیر قابل توصیف است.به هر چیزی با خوش بینی زیاد نگاه می کنید.می توانید معلّم خوبی باشید و تمام تجربیاتتان را به دیگران نیز انتقال دهید. شرایط منفی را می توانید به بهترین موفّقیّت ها تبدیل کنید

روانشناسی اسم باران + رنگ نام باران

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا