روانشناسی اسم اِلیکا ( نام اِلیکا چه رنگیه؟ )

الیکا

روانشناسی اسم اِلیکا ( نام اِلیکا چه رنگیه؟ )

الیکا

معنی:مادر زمین – شکوفه – نام دهی در مازندران

رنگ اسم: زرشکی

خصوصیات رنگ:

انرژی زاست؛ غده های فوق کلیوی و عضله های قلب را تقویت کرده؛ فشار خون و فعالیت قلب را تنظیم می کند. هم چنین این رنگ، جریان خون را منظم می کند؛ باعث افزایش دفع ادرار می گردد و برای افرادی که سنگ کلیه دارند، سودمند است. این رنگ، مکمل رنگ سبز است.

هنگامی که راجع به وضع خود احساس ناامیدی و دلواپسی می کنید یا خشمگین و شکست خورده هستید، رنگ زرشکی شما را از این حالت خارج می سازد و سبب می گردد روح تان اوج گیرد! این رنگ یک رنگ روحانی است اما با محبت، پشتیبانی و دل سوزی هم مرتبط است. رنگ مزبور، آرام بخش هم می تواند باشد. بنابراین چنان که افسردگی مزمن دارید، از این رنگ نپرهیزید.

روانشناسی اسم اِلیکا ( نام اِلیکا چه رنگیه؟ )

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا