روانشناسی اسم اَنوشا ( نام اَنوشا چه رنگیه؟ )

انوشا

روانشناسی اسم اَنوشا ( نام اَنوشا چه رنگیه؟ )

انوشا

معنی: مذهب و كيش

رنگ اسم: زرد

خصوصیات رنگ:
رنگ زرد معنا را مشخصمی کند. رنگ زرد خورشید، آسانترین رنگ برای دیدن می باشد. اشخاصی که نسبت به رنگهای دیگر کوررنگی دارند، معمولا می توانند رنگ زرد را ببینند . رنگ زرد مملو ازانرژی خلاقیت و عقلانیت می باشد؛ بنابراین توصیه می شود که همواره از دفترچه یادداشت زرد رنگ استفاده شود.
رنگ زرد سمبل هوش ودانش می باشد. افراد با قدرت تفکر بالا طالب زرد می باشند . نرگس های زرد نمادی ازعشق ناکام می باشد. رنگ روز یکشنبه رنگ زرد طلایی می باشد.

روانشناسی اسم اَنوشا ( نام اَنوشا چه رنگیه؟ )

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا