روانشناسی اسم امیر ارسلان ( نام امیر ارسلان چه رنگیه؟ )

امیر ارسلان

روانشناسی اسم امیر ارسلان ( نام امیر ارسلان چه رنگیه؟ )

امیر ارسلان

معنی: امير و پادشاه شجاع و دلير؛ ارسلان رومي پسر پادشاه روم و قهرمان داستان مشهور فارسي از نقیب الممالک،

ریشه: عربی و ترکی

رنگ اسم : نیلی

خصوصیات رنگ:

شخصیت های نیلی زندگی را از طریق احساسات درونی عمیق و شهودشان تجربه می کنند. این شخصیت های آرام و عمیق، با خود درونی شان در ارتباطند. جستجوی به دنبال حقیقت و آگاهی درتمام طول زندگی به آنها اصالت و درخششی تابانیده است که در هیچ یک از رنگ های دیگر پیدا نمی شود.
تجربه زندگی به عنوان یک وجود جهانی آسمانی، توام با اشتیاق و عشق بلاشرط است. زندگی برای آنها همچون یک اقیانوس بی کران است که لبریز از نیروی عشق الهی، زمینه های باور نکردنی و ماجراهای بزرگ است. نیلی ها اگر بتوانند احساسات روحانی و عاشقانه شان را بیان کنند و بدانند که جهان پیرامون آنها پیام های الهی را قدر می داند، آنگاه راضی می شوند.

روانشناسی اسم امیر ارسلان ( نام امیر ارسلان چه رنگیه؟ )

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا