روانشناسی اسم امين‌محمّد ( نام امين‌محمّد چه رنگیه؟ )

محمد امین

روانشناسی اسم امين‌محمّد ( نام امين‌محمّد چه رنگیه؟ )

امین محمد

معنی: امانت دار ستوده از نام‌هاي مركب، ا محمّد و امين

ریشه: عربی

رنگ اسم: خاکستری

خصوصیات رنگ:

اين رنگ مظهر چشم پوشي از خوشی های دنياست. كسانی كه به اين رنگ علاقه دارند اغلب در زندگي احساس رضايت می كنند، خاكستری رنگ عقلا است و جوانانی كه به اين رنگ اظهار علاقه می كنند درواقع خود را هم شأن و هم طراز اشخاص کهنسال ميدانند و در زندگي احساس بی نيازی می كنند.

در عشق بر افراد مسن تر از خود تمايل دارند و اغلب كسانی كه از نظر فكر و ايده به آنها برتری دارند خيلی آسان طرف توجهشان قرار خواهند گرفت

روانشناسی اسم امين‌محمّد ( نام امين‌محمّد چه رنگیه؟ )

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا