روانشناسی اسم اميرهمايون ( نام اميرهمايون چه رنگیه؟ )

امیر همایون

روانشناسی اسم اميرهمايون ( نام اميرهمايون چه رنگیه؟ )

امیر همایون

معنی: امير فرخنده و خجسته، پادشاه و حاکمی که دارای تاثير خوب و نيکوست.

ریشه: عربی و ایرانی

رنگ اسم : قرمز

خصوصیات رنگ:

قانون زندگی قرمزها می‌‌گوید: انسان می‌تواند هر آنچه را می‌‌خواهد بدست آورد. و خواستن توانستن است. شعار قرمز هاست .

قرمز رنگ انسان‌های تند خو و آتشین مزاج است که با کمی ناراحتی از کوره در میروند

قرمز رنگ متولدین فرودین است. تعداد بسیار کمی از متولدین برج قوچ رنگ قرمز را رنگ مورد علاقه خود نمی‌دانند

روانشناسی اسم اميرهمايون ( نام اميرهمايون چه رنگیه؟ )

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا