روانشناسی اسم آذربانو ( نام آذربانو چه رنگیه؟ )

اذر بانو

روانشناسی اسم آذربانو ( نام آذربانو چه رنگیه؟ )

اذربانو

معنی: آتش، فروغ، روشنايي بانوي آتش گون

ریشه: ایراتی

رنگ اسم: سبز

خصوصیات رنگ:

سبزها شخصیت‌های هماهنگ و صلح‌جویی هستند. آنها خواهان یک زندگی جاری هستند و ترجیح می‌دهند در یک محیط طبیعی زندگی کنند. آنها متعادل‌ترین مردم در طیف رنگی هستند. همچنین اتصالی قدرتمند با طبیعت دارند. سبزها، رها، مهربان، اهل بیان و ارتباط هستند. آنها می‌کوشند تا بدن، ذهن و روحی متعادل داشته باشند و معمولا در این تکوین، شخصی هستند. سبزها زندگی را از طریق قلب‌شان دریافت می‌کنند. اولین انگیزه‌های آنها، خشنودی و هماهنگی است

روانشناسی اسم آذربانو ( نام آذربانو چه رنگیه؟ )

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا