روانشناسی اسم آذرافزا ( نام آذرافزا چه رنگیه؟ )

اذرافزا

روانشناسی اسم آذرافزا ( نام آذرافزا چه رنگیه؟ )

اذر افزا

معنی: آتش افروز آذر افروزیعنی ظرف سفالین برای تیز کردن آتش

ریشه: ایرانی

رنگ اسم: نارنجی

خصوصیات رنگ:

بعد از رنگ زرد در دایره رنگ درخشان ترین رنگ محسوب میشود . گرمترین رنگ اتمسفر است .رنگی بین شور و هیجان و شیطنت قرمز با منطق گرائی زرد است بچه گانه است . رنگ دختر بچه هاست و جوان پسندی است .رنگ شادابی و سرور و جشن و میوه های تازه رسیده است . نارنجی و آمیخته با سفید نشانه بلوغ زنانه و آمیخته با سیاه نشانه بلوغ مردانه است نیروی جنسی را افزایش می دهد .با خط آزاد متمایل به عمود همسان است . پوشنده را فردی جسور و موفق و مشتاق نشان میدهد .رنگی ماجراجو فعال و گرم و صمیمی است. رنگی نیرو بخش وضد خستگی است و حالت خوش بینی در فرد ایجاد میکند و انگیزه پیروزی را تشدید می کند . برای لباس های ورزشی و کار بسیار مناسب است . نارنجی پر رنگ باعث میشود کسانی که اعتماد به نفس ندارند ،خودشان را قبول کنند و دارای شهامت شوند

روانشناسی اسم آذرافزا ( نام آذرافزا چه رنگیه؟ )

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا