روانشناسی اسم آبان سا ( نام آبان سا چه رنگیه؟ )

ابان سا

روانشناسی اسم آبان سا ( نام آبان سا چه رنگیه؟ )

ابان سا

معنی:مانند آبا ن – آبان ماه تغییر آب و هوا است و آبان آسا کنایه از کسی است که خلق و خوی متغیر دارد

ریشه: ایرانی

رنگ اسم :نقره ای

خصوصیات رنگ:

نشانگر سرما، علمی بودن و اعتبار و پرستیژ است.

این رنگ با انرژی زیادی که دربر دارد بر بدن تاثیرات مثبت می گذارد. رنگ نقره ای برای درمان بیماران روحی مفید است. رنگ نقره ای میزان توان نبوغ، خلاقیت، تفکر، حس برتر و آگاهی برتر را در انسان بیدار و تقویت می کند

روانشناسی اسم آبان سا ( نام آبان سا چه رنگیه؟ )

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا