۵۰ نام پسرانه محبوب از دید ایرانی ها برای فرزندانشان در سال ۹۲

در سال ۱۳۹۲ مجموعا تعداد ۷۳۸۲۰۹نفر فرد مذکر در ایران متولد شده اند که از این تعداد ۴۳۹۲۴۹ نفر دارای ۵۰ اسم محبوب از دید ایرانی ها برای پسرانشان بوده اند.

 

به گزارش بی بی نیمز به نقل از ثبت احوال ؛ نام امیر علی با فراوانی ۳۶۰۸۰ نفر محبوب ترین نام انتخاب شده برای پسران ایرانی می باشد و پس از آن اسامی امیرحسین و ابوالفضل بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.نام های زیبای محمد طاها,محمد,علی,امیر محمد محمد مهدی,مهدی و امیر عباس رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.نام های عربی در این لیست ۵۰ نفره بیشترین تعداد فراوانی را به خود اختصاص داده اند.در انتهای این لیست نیز نام های پسرانه و زیبای سهیل,عرشیا,احسان,حسام و آرش جای گرفته اند.بنابر اعلام ثبت احوال در این سال قریب به هفتصد و چهل هزار پسر متولد شده اند که بیش از نیمی از انها دارای ۵۰ نام برتر و محبوب از دید ایرانی ها می باشند.

 

 

رديف نام فراواني رديف نام فراواني
۱ امير علي ۳۶۰۸۰ ۲۷ بنيامين ۵۵۶۲
۲ اميرحسين ۲۴۷۵۶ ۲۸ پرهام ۴۷۷۶
۳ ابوالفضل ۲۴۷۰۹ ۲۹ آرتين ۴۶۴۵
۴ محمد طاها ۲۲۴۲۶ ۳۰ متين ۴۶۴۱
۵ محمد ۲۱۱۶۲ ۳۱ عرفان ۴۵۲۴
۶ علي ۲۰۰۹۱ ۳۲ آرمين ۴۵۰۹
۷ اميرمحمد ۱۷۶۰۶ ۳۳ دانيال ۴۴۱۸
۹ محمد مهدي ۱۲۳۱۲ ۳۵ سبحان ۴۳۵۵
۱۰ مهدي ۱۲۲۴۶ ۳۶ آريا ۴۰۱۰
۱۱ اميرعباس ۱۱۸۷۰ ۳۷ سينا ۳۸۹۸
۱۲ محمدرضا ۱۱۱۲۸ ۳۸ آرين ۳۵۹۸
۱۳ اميررضا ۱۰۵۶۴ ۳۹ مبين ۳۴۲۹
۱۴ عليرضا ۱۰۰۴۴ ۴۰ محمدياسين ۳۴۲۹
۱۵ محمدامين ۹۷۸۰ ۴۱ سجاد ۳۳۴۳
۱۶ محمدحسين ۹۵۵۳ ۴۲ آرش ۳۳۴۲
۱۷ طاها ۹۵۴۱ ۴۳ حسام ۳۲۹۱
۱۸ علي اصغر ۹۳۶۸ ۴۴ احسان ۳۲۱۵
۱۹ رضا ۸۷۰۷ ۴۵ عرشيا ۳۱۹۴
۲۴ ياسين ۶۶۲۷ ۵۰ سهيل ۲۹۵۱
۲۵ كيان ۶۳۵۶ مجموع فراواني ۴۳۹۲۴۹
۲۶ ايليا ۶۳۳۸ تعداد ولادت ۷۳۸۲۰۹

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا