آمار ایران(تعداد متولدین، فوت شدگان ازدواج و طلاق) تا مرداد ماه ۹۴

تعداد متولدين سال ۱۳۹۴ ۶۱۱۳۰۹
     متولدين پسر۳۱۲۹۹۰
     متولدين دختر۲۹۸۳۱۹
     ولادت در نقاط شهری۴۷۶۸۲۱
     ولادت در نقاط روستايی۱۳۴۴۸۸
     تعداد متولدين امروز۲۶۱۲
تعداد فوت شدگان سال ۱۳۹۴۱۴۷۳۶۹
     فوت شدگان مرد۷۸۱۰۵
     فوت شدگان زن۶۹۲۶۴
     فوت در نقاط شهری۹۴۳۱۶
     فوت در نقاط روستايی۵۳۰۵۳
     فوت شدگان ۰ تا ۱۴ ساله۸۶۹۴
     فوت شدگان ۱۵ تا ۲۹ ساله۱۱۷۸۹
     فوت شدگان ۳۰ تا ۶۴ ساله۳۹۶۴۲
     فوت شدگان ۶۵ ساله و بيشتر۸۷۲۴۴
     تعداد فوت شدگان امروز۶۳۰
افزايش طبيعی جمعيت در سال ۱۳۹۴ ۴۶۳۹۳۷
افزايش طبيعی جمعيت امروز۱۹۸۲
تعداد ازدواج تا پايان تيرماه ۱۳۹۴۲۴۱۰۶۲
     ازدواج در نقاط شهری۱۹۹۶۷۶
     ازدواج در نقاط روستايی۴۱۳۸۶
تعداد طلاق تا پايان تير ماه ۱۳۹۴۵۴۴۸۴
     طلاق در نقاط شهری۴۸۹۸۲
     طلاق در نقاط روستايی۵۵۰۲

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد