چرا باید نوزاد خود را به پهلو بخوابانیم / از حادثه احتمالی جلوگیری کنید

بی بی نیمز : زمانی که روی پهلو دراز کشیده اید، تا زمانی که نفس می کشید، راه هوا باز می ماند زیرا زبان از روی پشت گلو برداشته می شود. نوزادی که روی پشتش خوابانده شده است، ولی سرش بالاتر قرار نگرفته است، اگر دچار استفراغ شود، استفراغ می تواند از مجرای هوای او پایین رود و وارد شش ها گردد.
چرا باید نوزاد خود را به پهلو بخوابانیم / از حادثه احتمالی جلوگیری کنید
اگر خلط در استفراغ او وجود داشته باشد، همان طور که در همه نوزادان معمول است، این مواد می تواند مجرای هوای نوزاد را ببندد. اگر نوزاد به پهلو خوابانده شود، استفراغ راحت تر از دهان خارج می شود.
2
در روش های احیای تنفسی توصیه می شود که اگر با فردی بیهوش مواجه شدید او را در وضعیت دراز کش به پهلو قرار دهید تا این که او بتواند به تنفس ادامه دهد و همچنین مجرای هوای او با استفراغ مسدود نشود.
این پیشنهاد مخصوصاً برای افرادی که در حالت بسیار حاد قرار دارند مانند تشنج، حمله قلبی یا سکته بسیار کارساز است. اما آیا این روش که برای بیمارانی با وضع وخیم اجرا می شود، برای نوزاد ما نیز کارساز است؟
توجه داشته باشید که برای پیشگیری از تخت شدن صورت (در یک طرف) هنگام خواباندن روی پهلو، باید فرزند تان را از پهلو به ان پهلو جابجا کنید! شاید بهتر باشد روش های احیا خردسالان CPR را آموزش ببینید.
چرا باید نوزاد خود را به پهلو بخوابانیم / از حادثه احتمالی جلوگیری کنید

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا