نحوه ی اموزش حرف زدن به کودک+بهترین زمان برای صحبت کردن کودک

نحوه ی اموزش حرف زدن به کودک+بهترین زمان برای صحبت کردن کودک

صحبت کردن کودک یکی از شیرین ترین لحظات برای والدین می باشد. اولین کلمه را کودک در بین ۱۲ تا ۱۴ ماهگی بر زبان می آورد. ولی چگونه مادران تکلم را به کودک …

آموزش حرف زدن به کودک

شیوه سخن آموزی به کودک توسط مادر ، آموزش حرف زدن به کودک ، سخن گفتن کودک

کودک بین ۱۲ تا ۱۴ ماهگی اولین لغت را به زبان می آورد و به این ترتیب باید در طی ۱۲ تا ۱۴ ماه اول زندگی برای فهماندن غرض خود از شیوة تفهیم و تفهم پیش از تکلم استفاده کند.

شیوه سخن آموزی به کودک توسط مادر ، سخن گفتن کودک ، کودک

نکاتی که مادران در آموختن تکلم به کودک باید رعایت کنند عبارت است از:
۱- بیان کلمات از ساده به مشکل باشد، از کلمات یک هجایی شروع کند تا بتدریج بتوان کلمات چند هجایی را به او آموخت.
۲- از کلماتی استفاده کند که بیشتر مورد نیاز کودکند.
۳- عبارت را سریع بیان نکند تا انتقالش به ذهن کودک آسان باشد.
۴- عبارات طولانی به کار نبرد .
۵- اگر کودک زمان صحبت اشتباه کرد آن را اصلاح کند.
۶- هرگز کلمه ای را به حساب این که از آن خوشش می آید غلط تلفظ نکنیم .
۷- در آموزش یک اسم نام اصلی و صحیح را بکار ببریم به عنوان مثال کلمه گوسفند را برای گوسفند به کار ببریم نه کلمه بع بعی را .

شیوه سخن آموزی به کودک توسط مادر ، کودک ، آموزش حرف زدن به کودک

روشهای آموزش زبان به کودک
۱- بازی با حروف و در آوردن صدای آن از طریق بازی و یا بیان داستان .
۲- آموزش شعر، سروده های ساده که الفاظ را قالبی به کودک منتقل می کند در این امر آثار مفیدی دارند.
۳- در آموزش زبان کودک را باید تشویق کرد و هرگز نباید گذاشت که احساس عدم لیاقت کند .
۴- خودداری از عیب جوئیهای خشن، تنبیه، تمسخر در صورت اشتباهات تلفظی و دستوری.
۵- ایجاد انگیزه برای صحبت کردن کودک از طریق بی توجهی به شیوه های دیگر تفهیم و تفهم از جمله گریه و فریاد و یا اشاره.

شیوه سخن آموزی به کودک توسط مادر

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا