معنی اسم آهو+اسم زیبای دختر

معنی نام آهو

آهو :    ۱- غزال، غزاله؛ ۲- (به مجاز) معشوق زيبا؛ ۳- (در قديم) (به مجاز) چشم زيبا؛ ۴- (در قديم) (به مجاز) تندرونده، سريع‌ العمل. ۵- شاهد ، معشوق، يکي از همسران فتحعلي شاه قاجار

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا