مراقبت از نوزاد+تغذیه تکمیلی+ نوزادان به چه مقدار مایعات نیاز دارند؟

به محض آن‌ که نوزاد بتواند غذای جامد بخورد، مقادیر کمی از مایعات بدن او از طریق منابع دیگری مانند آب‌میوه، میوه‌ی آب‌دار و حتی آب تامین خواهد شد.

مراقبت از نوزاد+تغذیه تکمیلی+ نوزادان به چه مقدار مایعات نیاز دارند؟

 نوزادان به چه مقدار مایعات نیاز دارند؟
تا پنج یا شش ماهگی (یعنی تا زمانی‌که نوزاد شروع به خوردن غذای جامد می‌کند)، نوزاد قادر است تمام مایعات و مواد غذایی را که نیاز دارد از شیر مادر یا شیر خشک دریافت کند.

این بدان معنا است که نیازی به آب یا آب‌میوه برای تامین آب بدن نوزاد حتی در روزهای گرم سال نیست.

به محض آن‌که نوزاد بتواند غذای جامد بخورد، مقادیر کمی از مایعات بدن او از طریق منابع دیگری مانند آب‌میوه، میوه‌ی آب‌دار و حتی آب تامین خواهد شد. با کم شدن مقدار مصرف شیر مادر یا شیر خشک، باید اطمینان حاصل کنید که مصرف مایعات نوزاد کاهش نیابد.

در روزهای خیلی گرم، میزان مصرف مایعات باید افزایش یابد بنابراین وقتی دمای هوا بالا است، به نوزاد خود آب یا آب‌میوه‌ی بیشتری بدهید؛ در واقع هر وقت که از منزل خارج می‌شوید بهتر است که مقدار زیادی آب و مایعات همراه خود داشته باشید.

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا