عوامل موثر در زایمان های زودرس

از جمله علل افزایش دهنده احتمال زایمان زودرس می توان به کوتاهی قد مادر اشاره کرد.

تحقیقات اخیر ثابت می کند که از جمله علل افزایش دهنده احتمال زایمان زودرس می توان به کوتاهی قد مادر اشاره کرد. البته این موضوع نباید موجب نگرانی مادران شود بلکه یکی از اقدامات پیشگیرانه در نظر گرفته خواهد شد.

عوامل موثر در زایمان های زودرس
 محققان سوئدی با بررسی روی حدود ۲۰۰ هزار تولد در فاصله سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۹به این نتیجه رسیدند که هر چه قد مادر کوتاهتر باشد احتمال بروز زایمان زودرس بیشتر خواهد بود. به این ترتیب به ازای هر سانتی متر قد کوتاه مادر از حد عادی، رشد درون رحمی ۲/۰ روز کاهش می یابد.
مطالعات دیگری نیز طی ده های گذشته در آسیا، آمریکای لاتین، آفریقا، اروپا و اقیانوسیه نیز نتایج مشابهی را تایید می کند. البته این نتیجه در مورد خانم های در گروه سنی  یکسان انجام شد.
البته محققان با محدودیت هایی نیز در این زمینه روبرو بودند چرا که خانم های سوئدی غالبا قد بلند هستند و  به راحتی نمی توان این فرضیه را در مورد خانم های ساکن آسیا و آمریکای لاتین تعمیم داد.
البته شرایط دیگری مانند عوامل اجتماعی- اقتصادی، وضعیت تغذیه جنین و شرایط جسمانی مادر نیز در بروز زایمان زودرس دخیل هستند.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا