عوارض اسپری ضد درد+استفاده اسپری های ضددرد برای نوزادان

عوارض اين اسپري ها در نوزاداني كه با مشكلات مغزي متولد مي شوند بيشتر است.
تحقيقات نشان مي دهد اسپرس هاي ضددرد كه اغلب بر تسكين درد براي بچه ها تجويز مي شود اثرات نامطلوبي بر مغز مي گذارد.

استفاده اسپری های ضددرد برای نوزادان
دكتر بهاره صادقي متخصص طب كودكان در مورد استفاده اسپری های ضددرد برای نوزادان این توصیه ها را به والدین نمود: اسپري هاي ضددرد ماده اي ضد آب و عرق دارد كه اغلب براي نوزادانی تجويز مي شود كه تحمل درد را ندارند.

عوارض اسپري هاي ضددرد
عوارض اين اسپري ها در نوزاداني كه با مشكلات مغزي متولد مي شوند بيشتر است و با توجه به آزمايش هايي كه انجام شده بودند مشخص شد عوارض مغزي، رفتاري و احساسي پس از مصرف بر اين نوزادان غلبه يافته و  از اين رو پزشكان  توصيه مي كنند بايد براي تجويز اين دارو آزمايش هاي بيشتري صورت گيرد.
عوارض اسپری ضد درد+استفاده اسپری های ضددرد برای نوزادان

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا