علل بی اشتهایی در کودکان یکساله

اشتهاش خوب نیست و از لحاظ تحرک و شادابی مشکلی ندارد، آیا شربت اشتها آور بدم؟

سوال مخاطب بی بی نیمز:بچه ام یک سال و دو ماهش هست اشتهاش خوب نیست و از لحاظ تحرک و شادابی مشکلی ندارد، آیا شربت اشتها آور ویتامکس بهش بدم و این شربت چه عوارضی دارد

علل بی اشتهایی در کودکان یکساله

پاسخ احمدرضا فرسار، متخصص کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی:
بیشتر بی اشتهایی بچه ها در این سن به علت تغییر رفتار پدر و مادر است. فقط ۲۴ درصد از علت بی اشتهایی مربوط به کودک است. سعی کنید با فرزندتان ارتباط خیلی خوبی برقرار کنید، با بازی و شادی به او غذا بدهید با او ارتباط خوب برقرار کنید. صبحانه می توانید یک روز درمیان تخم مرغ و نون پنیر چایی بدهید. سر خود به کودک خود دارو و قرص ندهید.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا