جذب باکتری های خوب بدن مادر به وسیله نوزاد از طریق تماس پوستی مادر و نوزاد/فواید تماس پوستی

بی بی نیمز : این کار به نوزاد اجازه می دهد تا باکتری های خوب بدن مادر را گردآوری کند که ظاهرا به سیستم ایمنی نوزاد کمک می کند.

جذب باکتری های خوب بدن مادر به وسیله نوزاد از طریق تماس پوستی مادر و نوزاد/فواید تماس پوستی

سازمان جهانی بهداشت توصیه کرده است که تمام نوزادان فورا پس از زایمان در تماس پوست با پوست مادر قرار گیرند.

مطالعات بسیاری نشان می دهد که وقتی پس از زایمان مادر و فرزند در تماس پوست با پوست نزد یکدیگرند ، نوزاد راضی تر و آرام تر است و دمای بدن ، میزان قلب و تنفسی و نیز میزان قند خونش ثبات بیشتری دارد ، در مقایسه با نوزادی که در چنین تماسی نبوده است.

261171_481

این کار هم چنین به نوزاد اجازه می دهد تا باکتری های خوب بدن مادر را گردآوری کند که ظاهرا به سیستم ایمنی نوزاد کمک می کند. این مفهوم حسی نوزاد از مادر است – آوای آشنا و قلب مادر ، آهنگ تنفسی اش و از همه مهم تر رایحه ای که او از مایع آمنیوتیک آن را خوب می شناسد – که به نوزاد اطمینان می دهد، در محیطی ایمن است. در نتیجه ، آرام می شود و به تثبیت بیشتر وضعیت او کمک می کند.

این اوضاع برای شما نیز مفید است. بر اساس مطالعات مادرانی که مستقیما پس از زایمان با فرزندشان تماس پوست با پوست داشته اند نیز از فواید آن نیز بهره برده اند. از همه مهم تر ، این مادران در چند روز اول پس از زایمان کمتر دچار گرفتگی مجاری پستان و استرسی شده اند.

جذب باکتری های خوب بدن مادر به وسیله نوزاد از طریق تماس پوستی مادر و نوزاد/فواید تماس پوستی

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا