تغذیه تکمیلی کودکان+خوردن بستنی کودکان یک ساله

دخترم تازه یک سالش تمام شده. می توانم بهش بستنی بدهم؟

سوال مخاطب بی بی نیمز : دخترم تازه یک سالش تمام شده. می توانم بهش بستنی بدهم؟ طعم دار باشه یا ساده؟

تغذیه تکمیلی کودکان+خوردن بستنی کودکان یک ساله
پاسخ دکتر محمد عطاریان، متخصص نوزادان:
اشکال ندارد شما می توانید به فرزند خود بستنی بدهید و مشکلی برایش ایجاد نمی کند اما بهتر است که بستنی ساده به او بدهید. به طور کلی از یک سالگی به بعد تمامی غذاهای خانواده را می توانید برای فرزندتان استفاده کنید.

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا