تشخیص جنسیت جنین از روی عوارض حاملگی

این تحقیق با بررسی ۵۷۴ هزار تولد در استرالیای جنوبی در طی یک دوره ی ۳۰ ساله انجام شد.

پژوهش های اخیر اثبات کرده است که نوزادان پسر بیشتر در ریسک عارضه های ناشی از دوران حاملگی قرار دارند یعنی در مقایسه با دختران این عارضه برای پسرها بیشتر است که در ادامه مطلب اطلاعات بیشتر در باره این  تحقیق بدست آورید.
 تشخیص جنسیت جنین از روی عوارض حاملگی
 عوارض حاملگی
 این تحقیق با بررسی ۵۷۴ هزار تولد در استرالیای جنوبی در طی یک دوره ی ۳۰ ساله (۱۹۸۱-۲۰۱۱) انجام شد. محققان دانشگاه آدلاید تایید کردند که نوزادان پسر بسیار بیشتر از نوزادان دختر احتمال تجربه  نتایج حاصل از عوارض حاملگی را دارند .

 تشخیص جنسیت جنین از روی عوارض حاملگی

این گروه تحقیقاتی متشکل از محققان موسسه ی تحقیقاتی رابینسون از دانشگاه آدلاید، محققان دانشگاه  گرونینگن از هلند و واحد نتایج بارداری از مرکز بهداشت استرالیای جنوبی به ارزیابی ارتباط بین جنسیت  نوزاد و عوارض و پیامدهای ناخواسته ی بارداری نظیر تولد زودرس، اختلالات فشارخون ناشی از حاملگی و دیابت  بارداری  پرداختند. نتایج این تحقیق درمجله ی PLOS ONEمنتشر شد.

 پرفسور Robertsاز موسسه ی تحقیقاتی رابینسون می گوید: نتیجه گیری عمده ی ما از این مطالعه بر اساس  شواهد و مدارک  موجود  بسیار روشن و حاکی از رابطه ی جنسیت کودک با نتایج حاملگی  بطور مستقیم است،
تشخیص جنسیت جنین از روی عوارض حاملگی
این مطالعه نشان داد:

· احتمال تولد خود به خودی و زودرس نوزادان  پسر بیشتر است : خطر تولد زودرس درهفته های  ۲۰ تا ۲۴ برای نوزادان پسر ۲۷ درصد بالاتر، درهفته های ۳۰ تا ۳۳ بمیزان ۲۴ درصد و در هفته های ۳۴ تا ۳۶ به میزان ۱۷ درصد بالاتر است.· مادران حامل نوزادان پسر ۷٫۵درصد بیشتر احتمال دارد از پره اکلامپسی در زمان زایمان رنج ببرند.

· احتمال شروع زودرس پره اکلامپسی و نیاز به زایمان زودرس برای مادران حامل نوزاد دختر، ۲۲ درصد بالاتر است.

نویسنده ی ارشد این تحقیق دکتر Verburgاز دانشگاه گرونینگن می گوید: نتایج ما بیانگر نیاز به طراحی مداخلات ویژه بر اساس جنسیت نوزاد برای جلوگیری از بروز نتایج ناخواسته برای نوزادان و مادران است، ما با در نظر گرفتن جنسیت جنین در حال بررسی سایر عوامل پیش بینی کننده ی عوارض بارداری هستیم.

پرفسور Robertsو همکارانش در تحقیقات قبلی خود نشان دادند که تفاوت جنسیت در بیان ۱۴۲ ژن در جفت در بارداریهای طبیعی تأثیر می گذارد. پرفسور  Robertsمی گوید: جفت برای موفقیت بارداری از اهمیت زیادی برخوردار است، ما معتقدیم که تفاوت جنسیت در عملکرد جفت می تواند تفاوتهایی را که ما در نتایج بارداری در نوزادان دختر و پسر و مادرانشان مشاهده می کنیم، توضیح دهد. قدم بعدی درک عواقب این تفاوت ها و تأثیر آنها بر مسیری است که منجر به عوارض  بارداری می شود.

 تشخیص جنسیت جنین از روی عوارض حاملگی

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا