تست روانشناسی جالب با اسم اقوام و آشنایان

هيچ كلكي در كارنيست! اين بازي بطرز شگفت آوري دقيق خواهد بود! البته بشرطي كه تقلب نكنيد! فقط به دستور العمل عمل نمايد و تقلب نكنيد، در غير اينصورت نتيجه درست از آب در نخواهد آمد و بعد آرزو…

هيچ كلكي در كارنيست! اين بازي بطرز شگفت آوري دقيق خواهد بود! البته بشرطي كه تقلب نكنيد!

فقط به دستور العمل عمل نمايد و تقلب نكنيد، در غير اينصورت نتيجه درست از آب در نخواهد آمد و بعد آرزو خواهيد كرد كه ايكاش تقلب نمي كرديد!

اين بازي نتيجهای شاید خنده دار و در عين حال شگفت انگيزي خواهد داشت!

متن را يكجا تا پايان نخوانيد بلكه مرحله به مرحله پيش برويد و عين دستورالعمل انجام دهيد!

نكته: زماني كه ميخواهيد اسامي را بنويسيد اطمينان حاصل كنيد كه اشخاصي هستند كه شما آنها را مي شناسيد (تبصره از خودم: يعني اسم الكي يا بيخودي ننويسيد!!!)
مهم: همچنين بياد داشته باشيد كه بهنگام نوشتن اسامي و عمل كردن به دستورالعمل از احساس و غريزه خود استفاده كنيد و بيخودي و بيش از حد فكر نكنيد بلكه آنچه كه در آن لحظه به ذهنتان مي آيد را بنويسيد!

با زهم بايد گفته شود كه به آرامي و مرحله به مرحله به انتهاي متن برويد در غير اينصورت نتيجه درست نخواهد بود و آنرا ضايع خواهيد كرد!

خوب حالا يك قلم و يك برگ كاغذ آماده كنيد.

۱- اول از هر چيز اعداد ۱ تا ۱۱ را بصورت ستوني يا رديفي (زير هم) بر روي كاغذ بنويسيد.
۲- سپس در جلوي رديف (ستون) ۱ و ۲ هر عددي را كه مايليد بنويسيد.
۳- حال در جلوي رديف ۳ و رديف ۷ نام شخصي را از جنس مخالف بنويسيد.

قرار نشد به پايين نگاه كنيد! تقلب ممنوع !

۴- نام اشخاصي را كه مي شناسيد (چه دوست يا اعضاي خانواده يا فاميل) در جلوي رديفهاي ۴، ۵ و ۶ بنويسيد.
۵- در رديفهاي ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ نام چهار ترانه (آهنگ) را بنيوسيد (در جلوي هر رديف نام يك ترانه)

۶- اكنون نهايتا ميتوانيد يك آرزو كنيد!
و حالا كليد رمز گشايي اين بازي:

۱- عددي را كه در رديف ۲ نوشته ايد مشخص كننده تعداد اشخاصي است كه شما بايد در باره اين بازي به آنها بگوييد!
۲- شخصي كه نامش در رديف ۳ قيد شده كسي است كه شما عاشقش هستيد!
۳- شخصي كه نامش در رديف ۷ قيد شده كسي است كه شما دوستش داريد ولي با هم نمي سازيد (يا به تعبير ديگر عاقبت خوشي نخواهد داشت!)
۴- شخص شماره ۴ كسي است كه شما بيش از همه به او اهميت ميدهيد!
۵- شخص شماره ۵ كسي است كه شما را بسيار خوب مي شناسد.
۶- شخصي كه نامش در رديف ۶ قيد شده، ستاره بخت (ستاره خوش شانسي) شماست!
۷- آهنگ قيد شده در رديف ۸ با شخص شماره ۳ تطبيق مي كند (مرتبط است)
۸- آهنگ شماره ۹ آهنگي براي شخص شماره ۷ است!
۹- آهنگ شماره ۱۰ آهنگي است كه بيش از همه افكار شما را بازگو مي كند!
۱۰- و بالاخره شماره ۱۱ آهنگي است كه مي گويد شما در باره زندگي چه احساسي داريد!

واقعا شگفت آور است! نه؟! ولي بنظر مي آيد كه درست باشه!
و البته این جور تست ها هیچ چی هم نداشته باشند ، سرگرمی خوبی هستند!

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

  • […] و عين دستورالعمل انجام دهيد! نكته: زماني كه ميخواهيد اسامي را بنويسيد اطمينان حاصل كنيد كه اشخاصي هستند كه شما […]