انفولانزا+علائم انفولانزا در نوزادان +راههای پیشگیری

بستري شدن نوزدان شش ماهه و كم سن و سال تري كه مادرانشان در دوران بارداري واكسينه شوند، كمتر است.

مطالعه كه توسط محققان دانشگاه يوتا در آمريكا انجام و نتايج آن منتشر شد، نشان مي دهد كه بستري شدن نوزدان شش ماهه و كم سن و سال تري كه مادرانشان در دوران بارداري واكسينه شوند، ۸۰ درصد كمتر از نوزاداني است كه مادرانشان واكسينه نشده باشند.
همچنين بررسي سوابق بهداشتي شركت كنندگان در اين مطالعه نشان داد كه ۹۷ درصد از موارد آنفلوانزاي مورد تاييد آزمايشگاه در نوزداني بروز كرده بود كه مادرانشان در دوران بارداري نسبت به اين بيماري واكسينه نشده بودند

انفولانزا+علائم انفولانزا در نوزادان +راههای پیشگیری

جولي شكيب استاديار متخصص بيماري كودكان كه رياست اين مطالعه را بر عهده داشت، مي گويد: نوزادان را نمي توان در شش ماهه اول زندگي در برابر آنفلوآنزا واكسينه كرد بنابراين در فصل اين بيماري، بايد به ديگران تكيه كنند.
وي افزود: بنابراين زماني كه زنان باردار واكسن آنفلوانزا دريافت مي كنند، فوايد مشخصي را به نوزادان خود مي رسانند.
آنفلوآنزا ، يك بيماري ناگوار است كه علائمي از جمله درد، لرز، تب، تهوع و اسهال دارد و مي تواند يك هفته و يا مدت زمان بيشتري طول بكشد.
زنان باردار و كودكان كم سن و سال از جمله آسيب پذيرترين افراد در برابر آنفلوآنزا قرار دارند.
محققان مي گويند: زنان باردار به دليل تغييراتي كه در بدن آنها در جريان بارداري رخ مي دهد، احتمال بيشتري دارد كه به شدت تحت تاثير اين بيماري قرار گيرند.

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا