انتخاب اسم پسر از حرف ی نام پسرانه با ی اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ی-۲

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ی ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ی  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ی ، نام پسرانه کردی ی ، اسامی پسرانه عربی ی اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ی سری ۲ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ی سری ۲ را در زیر مشاهده کنید:

 • یارمحمد : یارمحمد: یار(فارسی) + محمد(عربی) یار و یاور محمد(ص) 
 • یارور : یارور: یاریگر، یاور 
 • یاره : یاره: یارا، قدرت 
 • یاسر : یاسر: نام پدر عمار،از یاران خاص پیامبر 
 • یاسین : یاسین: نام سوره ای در قرآن کریم 
 • یاشا : یاشا: زنده باشی 
 • یاشار : یاشار: عمرکننده، زندگی کننده 
 • یاقوت : یاقوت: نام سنگی قیمتی به رنگهای سرخ، زرد، و کبود،  نام حموی ملقب به شهاب الدین از نویسندگان قرن هفتم 
 • یاور : یاور: یاری دهنده، کمک کننده 
 • یحیی : یحیی: تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل 
 • یدالله : یدالله: دست خداوند، قدرت خداوند 
 • یرمیا : یرمیا: ارمیا، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل 
 • یزداد : یزداد: نام پسر انوشیروان پادشاه ساسانی 
 • یزدان : یزدان: خداوند، ایزد 
 • یزدان آفرید : یزدان آفرید: آفریده خداوند 
 • یزدان بخت : یزدان بخت: نام رئیس مانویه در زمان مأمون خلیفه عباسی 
 • یزدان داد : یزدان داد: داده خداوند،  نام دختر انوشیروان پادشاه ساسانی 
 • یزدان مهر : یزدان مهر: خداوند خورشید 
 • یزدانیار : یزدانیار: آن که خداوند یا و یاور اوست 
 • یزدجرد : یزدجرد: یزدگرد 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا