انتخاب اسم پسر از حرف گ نام پسرانه با گ اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری گ-۳

لیست کامل نام های پسرانه از حرف گ ، راهنمای انتخاب اسم پسر با گ  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف گ ، نام پسرانه کردی گ ، اسامی پسرانه عربی گ اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف گ سری ۳ لیست کامل نام های ایرانی از حرف گ سری ۳ را در زیر مشاهده کنید:

 • گیلو : گیلو: نام وزیر و قهرمانی در منظومه ویس و رامین 
 • گیو : گیو: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوانان بزرگ ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
 • گل بالا : گل بالا: کسی که قد و قامتش مانند گل زیباست. 
 • گوزل : گوزل: زیبا، پسر حوش چهره، پسر زیبا رو 
 • لؤلؤ : لؤلؤ: مروارید 
 • لاچین : لاچین: شاهین شکاری 
 • لادبن : لادبن: بوته گل، گلبن 
 • لادن : لادن: معرب از یونانی، گل زینتی به رنگ زرد، قرمز، یا نارنجی 
 • لار : لار: طناز 
 • لارما : لارما: نام روستایی در استان مازندران 
 • لاریسا : لاریسا: نام شهری در کنار دجله 
 • لاله : لاله: گلی به شکل جام و سرخ رنگ،  گونه سرخ و گلگون 
 • لاله چهر : لاله چهر: آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله دارد 
 • لاله دخت : لاله دخت: مرکب از لاله(  گلی) + دخت(  دختر) 
 • لاله رخ : لاله رخ: لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله دارد 
 • لاله رخسار : لاله رخسار: لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله دارد 
 • لاله رو : لاله رو: لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله دارد 
 • لاله زار : لاله زار: زمینی که در آن لاله فراوان روییده است 
 • لاله وش : لاله وش: مانند لاله 
 • لاون : لاون: نام جایی در شاهنامه 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا