انتخاب اسم پسر از حرف پ نام پسرانه با پ اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری پ-۱

لیست کامل نام های پسرانه از حرف پ ، راهنمای انتخاب اسم پسر با پ  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف پ ، نام پسرانه کردی پ ، اسامی پسرانه عربی پ اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف پ سری ۱ لیست کامل نام های ایرانی از حرف پ سری ۱ را در زیر مشاهده کنید:

 • پاره وان : پاره وان: بانک(نگارش کردی 
 • پاره یار : پاره یار: کارمند بانک(نگارش کردی 
 • پاساک : پاساک: نام برادرزاده داریوش پادشاه هخامنشی 
 • پاشا : پاشا: پادشاه در امپراطوری عثمانی ،عنوان مقامات لشکری و کشوری 
 • پاکر : پاکر: نام پسر اُرُد پادشاه اشکانی 
 • پاو : پاو: نام پسر  شاپور سردودمان اسپهبدان باوندی در طبرستان خاوری 
 • پدرام : پدرام: سرسبز، خرم‌ ، شاد و خوش 
 • پراهام : پراهام: پرهام 
 • پرداد : پرداد: نخستین آفریده 
 • پرشان : پرشان: رزمجو 
 • پرشیا : پرشیا: ایران 
 • پرمایه : پرمایه: از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر فریدون پادشاه پیشدادی 
 • پرمودیه : پرمودیه: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ساوه پادشاه ترک و هم زمان با بهرام چوبین سردار ساسانی
 • پرویز : پرویز: از شخصیتهای شاهنامه، نام خسرو دوم پادشاه ساسانی 
 • پرهام : پرهام: برهان قاطع براهیم   ابراهیم را معرب آن دانسته است 
 • پریام : پریام: در افسانه های قدیم یونان، آخرین پادشاه تروا که شهر وی به دست یونانیان افتاد 
 • پژمان : پژمان: دلتنگ، غمگین 
 • پژند : پژند: نام گیاهی است 
 • پژواک : پژواک: صدایی که حاصل تکرارا صدا پس از برخورد به مانع وبازتاب آن است 
 • پساک : پساک: نام پسر اردوان و برازنده داریوش یکم پادشاه هخامنشی 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا