انتخاب اسم پسر از حرف و نام پسرانه با و اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری و-۴

لیست کامل نام های پسرانه از حرف و ، راهنمای انتخاب اسم پسر با و  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف و ، نام پسرانه کردی و ، اسامی پسرانه عربی و اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف و سری ۴ لیست کامل نام های ایرانی از حرف و سری ۴ را در زیر مشاهده کنید:

 • ورزمیار : ورزمیار: حامی اهورا مزدا(نگارش کردی 
 • ورزیار : ورزیار: برزگر(نگارش کردی 
 • ورزیر : ورزیر: برزگر(نگارش کردی 
 • ورشاد : ورشاد: وظیفه و مقرری 
 • ورشنگ : ورشنگ: آفتاب خوشحال (نگارش کردی 
 • ورگر : ورگر: با دوام (نگارش کردی 
 • ورگیر : ورگیر: مترجم (نگارش کردی 
 • ورنا : ورنا: برنا  جوان، برنا،  خوب و نیک 
 • وژاسپ : وژاسپ: وجاسب،دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی 
 • وساک : وساک: نساک، نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادی 
 • وسپور : وسپور: واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی،  نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی <
 • وسپوهر : وسپوهر: واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی،  نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی اطلاعات بیش
 • وستا : وستا: اوستا، نام کتاب مقدس زرتشتیان 
 • وستوی : وستوی: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی 
 • وستهم : وستهم: ویستهم، گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی 
 • وشمگیر : وشمگیر: صیدکننده بلدرچین، نام پسر زیار از امرای آل زیار 
 • وصال : وصال: رسیدن به چیزی یا کسی و به دست آوردن آن یا او، لقب شاعر بزرگ قرن دوازدهم، میرزامحمد شفیع شیرازی 
 • وفا : وفا: پایدار بودن در قول و قرار، تعهد و دوستی 
 • وفا اندیش : وفا اندیش: وفا(عربی) + اندیش(فارسی)، وفاپرورد 
 • وقار : وقار: متانت، سنگینی، آهستگی، آرامی، شکوه، جلال 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

 • لطفا طراحی نام فتانه و معنی ان را بگذارید. ممنون

 • ایا اسم مسیح ایرانی است و جزو نامهای مجازاست