انتخاب اسم پسر از حرف و نام پسرانه با و اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری و-۲

لیست کامل نام های پسرانه از حرف و ، راهنمای انتخاب اسم پسر با و  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف و ، نام پسرانه کردی و ، اسامی پسرانه عربی و اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف و سری ۲ لیست کامل نام های ایرانی از حرف و سری ۲ را در زیر مشاهده کنید:

 • وجیه الله : وجیه الله: دارای قدر و منزلت خداوند 
 • وحدت : وحدت: یگانگی، اتحاد،تنهایی 
 • وحید : وحید: یگانه، یکتا، بی نظیر 
 • وحیدالدین : وحیدالدین: بی نظیر و یگانه در دین، نام دانشمندی از معاصران خاقانی 
 • وخش : وخش: روشنایی، نام چهاردهمین جد آذرباد مهراسپند 
 • وخش داد : وخش داد: داده روشنایی، یکی از سرداران هخامنشی 
 • ودود : ودود: بسیار مهربان، از نامهای خداوند 
 • وراز : وراز: گراز که در ایران باستان نشانه زورمندی بوده است 
 • ورازاد : ورازاد: از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای سپیجاب که جزو قلمرو افراسیاب تورانی بوده است
 • ورازبنده : ورازبنده: بنده نیرومند،از نامهای ساسانیان 
 • ورازپیروز : ورازپیروز: آن که نیرومند و پیروز است، آن که در زورآزمایی پیروز است 
 • ورازتیرداد : ورازتیرداد: نام آخرین فرمانروای ارمنستان از خاندان مهرگان 
 • ورازداد : ورازداد: دارنده زور و نیرومندی، نام یکی از شاهزادگان اشکانی فرماندار ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی اطلا
 • ورازمهر : ورازمهر: از نامهای زمان ساسانیان 
 • ورازنرسی : ورازنرسی: از نامهای زمان ساسانیان 
 • وردانشاه : وردانشاه: نام جد مرداویج 
 • وردین : وردین: گلهای بسیار 
 • ورزا : ورزا: نام پسر فرشید، پسر لهراسپ پادشاه کیانی 
 • ورزاک : ورزاک: نام پدر مهرترسه وزیر یزدگرد اول پادشاه ساسانی 
 • ورزان : ورزان: محافظ، نگهبان ، فصلها(نگارش کردی 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا