انتخاب اسم پسر از حرف ن نام پسرانه با ن اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ن-۱

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ن ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ن  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ن ، نام پسرانه کردی ن ، اسامی پسرانه عربی ن اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ن سری ۱ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ن سری ۱ را در زیر مشاهده کنید:

 • نبی : نبی: پیامبر خداوند، لقب پیامبر(ص) 
 • نجات : نجات: رهایی، خلاصی، آزادی 
 • نجات الله : نجات الله: آن که خدا او را نجات داده است 
 • نجف : نجف: نام شهری در عراق که آرامگاه علی (ع) در آن واقع شده است 
 • نجم الدین : نجم الدین: آن که چون ستاره ای در دین می درخشد،نام عارف بزرگ و نامدار قرن هفتم، نجم الدین رازی
 • نجیب : نجیب: شریف، اصیل،عفیف، پاکدامن 
 • نجیب الدین : نجیب الدین: اصیل و شریف در دین 
 • ندیم : ندیم: همنشین و هم صحبت، به ویژه با بزرگان 
 • نرداگشسپ : نرداگشسپ: از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری از سپاهیان بهرام چوبین 
 • نرسی : نرسی: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پادشاهان ساسانی 
 • نریمان : نریمان: از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر سام جد رستم پهلوان شاهنامه 
 • نزهت : نزهت: پاکی، بی آلایشی،  خوش آب و هوایی، خرمی، شادی، خوشی 
 • نستار : نستار: از شخصیتهای شاهنامه، نام چوپان قیصر روم در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی 
 • نستود : نستود: نستور،‏ از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی 
 • نستور : نستور: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی 
 • نستوه : نستوه: خستگی ناپذیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران گودرز پادشاه اشکانی، همچنین نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی نستهین: از شخصیتهای شاهنامه، نام پیران ویسه در زمان افراسیاب تورانی 
 • نشاط : نشاط: شادی، خوشی، سرزندگی 
 • نشواد : نشواد: نام پهلوانی تورانی 
 • نصر : نصر: یاری، مدد، پیروزی، ظفر،  نام سوره ای در قرآن کریم، نام یکی از پادشاهان سامانی 
 • نصرالدین : نصرالدین: یاری دادن به دین،از شخصیتهای افسانه ای 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا