انتخاب اسم پسر از حرف ل نام پسرانه با ل اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ل-۳

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ل ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ل  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ل ، نام پسرانه کردی ل ، اسامی پسرانه عربی ل اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ل سری ۳ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ل سری ۳ را در زیر مشاهده کنید:

 • لیندا : لیندا: قشنگ، زیبا 
 • لنیا : لنیا: دختر ملیح – نمکین – مرکب از لن(سنسکریت) + ی نسبت(فارسی) + الف تانیث(فارسی) 
 • لیبرا : لیبرا: (به کسر ب) ، آزاد 
 • لیلیان : لیلیان: نام گل ، نور نوربخش 
 • لیان : لیان: درخشنده ، نام روستایی در نزدیکی بوشهر 
 • لئا : لئا: به سوی خدا، دختری که رو به سوی خدا دارد 
 • لیانا : لیانا: بانوی درخشان و زیباروی ، مرکب از لیان به معنای درخشان و الف تأنیث 
 • لمیس : لمیس: زنی با پوست نازک و لطیف 
 • لوتوس : لوتوس: گل نیلوفر آبی یا سوسن شرقی ، همچنین درخت صدر یا کنار ، نماد مذهب در تمدنهای قدیمی آسیایی و نماد اهورا در زردشت  
 • لامیا : لامیا: نام شهری است از تسالی . این شهر نام خود را به جنگ «لامیاک » که میان یونان و مقدونیه پس از مرگ اسکندر (۳۲۳) درگرفت داده است . امروز لامیا شهری است نزدیک خلیج لام
 • ماتیکان : ماتیکان: نام پسربزرگ جغتای از فرماندهان مغول 
 • ماجد : ماجد: دارای مجد و بزرگی، بزرگوار،از نامهای خداوند 
 • ماحوز : ماحوز: نوعی شاهسپرم 
 • ماخ : ماخ: از شخصیتهای شاهنامه، نام سخندانی پیر و مرزبان هری و از راویان شاهنامه 
 • مادیس : مادیس: نام پادشاه سکائیان 
 • ماراسپند : ماراسپند: کلام مقدس،  نام فرشته نگهبان آب،  نام روز بیست و نهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
 • ماراسفند : ماراسفند: ماراسپند 
 • مارتیک : مارتیک:   
 • مارتین : مارتین: رهبر 
 • ماروسپند : ماروسپند: از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار شیرویه پسر خسروپرویز پادشا ساسانی 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا