انتخاب اسم پسر از حرف ق نام پسرانه با ق اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ق-۱

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ق ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ق  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ق ، نام پسرانه کردی ق ، اسامی پسرانه عربی ق اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ق سری ۱ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ق سری ۱ را در زیر مشاهده کنید:

 • قائد : قائد: رهبر، پیشوا، پیش رو،  ستاره ای در صورت فلکی دب اکبر 
 • قابل : قابل: شایسته، لایق، از نامهای خداوند 
 • قابوس : قابوس: معرب از فارسی، کاووس  کاووس،  نام پسر وشمگیر از امرای آل زیار 
 • قابیل : قابیل: معرب از عبری، به دست آوردن، نام پسر آدم(ع) و برادر هابیل 
 • قادر : قادر: دارای قدرت، توانا،از نامهای خداوند 
 • قارن : قارن: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کاوه آهنگر و سپهدار فریدون پادشاه پیشدادی، نام یکی از خاندانهای بزرگ در دوره اشکانیان،نام پسر قباد و برادر انوشیروان پادشاه ساسانی
 • قارون : قارون: معرب از عبری، نام مردی ثروتمند از بنی اسرائیل معاصر موسی (ع) 
 • قازان : قازان: پادشاه مغولی ایران 
 • قاسم : قاسم: بخش کننده، مقسم، نام پسر پیامبر(ص)،  به صورت پسوند و پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند محمد قاسم، قاسمعلی قالوس: از شخصیتهای شاهنامه، نام پیری رومی و پیغام گزار قیصر روم به لهراسب پادشاه کیانی 
 • قاهر : قاهر: چیره، توانا 
 • قباد : قباد: از شخصیتهای شاهنامه، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام پسر کاوه آهنگر 
 • قبیله : قبیله: توانایی، توان ، سلطه و نفوذ 
 • قدرت الله : قدرت الله: نیرو و توان خداوند 
 • قدیر : قدیر: توانا، قادر،از نامهای خداوند 
 • قدیس : قدیس: مؤمن، پرهیزکار و پاکدامن 
 • قراتکین : قراتکین: غلام سیاه، نام یکی از امیران سامانی 
 • قربان : قربان: چیزی که بوسیله آن به خدا تقرب یابند، قربانی،  فدایی،نزدیک شدن 
 • قطب الدین : قطب الدین: محور آیین و دین 
 • قلندر : قلندر: هر یک از افراد قلندریه، فرقه ای از صوفی که به دنیا بی توجه و نسبت به آداب و رسوم بی قید بوده اند <
 • قلی : قلی: غلام،  بنده،به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند حسینقلی، حسنقلی 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا