انتخاب اسم پسر از حرف ف نام پسرانه با ف اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ف-۱

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ف ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ف  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ف ، نام پسرانه کردی ف ، اسامی پسرانه عربی ف اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ف سری ۱ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ف سری ۱ را در زیر مشاهده کنید:

 • فاتک : فاتک: معرب از پهلوی، نام پدر مانی در زمان شاپور اول پادشاه ساسانی 
 • فاران : فاران: معرب از عبری، موضع مغازه ها، نام دشتی که بنی اسرائیل در آن جا گردش می کردند 
 • فارد : فارد: یگانه، تنها، تک 
 • فارناس : فارناس: نام پادشاه کاپادوکیه 
 • فارناسس : فارناسس: نام برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی 
 • فارناک : فارناک: فارناس، نام برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی 
 • فاروق : فاروق: تمیز دهنده و فرق گذارنده، لقب عمر خلیفه دوم 
 • فاضل : فاضل: دارای فضیلت و برتری در علم 
 • فاطر : فاطر: آفریننده، خالق، از نامهای خداوند، نام سوره ای در قرآن کریم 
 • فاطن : فاطن: زیرک، دانا، آگاه 
 • فایز : فایز: نایل، رستگار 
 • فایض : فایض: فیض رسان، فایده بخش 
 • فتاح : فتاح: گشاینده، از نامهای خداوند 
 • فتح الدین : فتح الدین: پیروزی در دین 
 • فتح الله : فتح الله: پیروزی خدا 
 • فتحعلی : فتحعلی: مرکب از فتح(  پیروزی) + علی(  بلندمرتبه)، نام دومین پادشاه قاجار 
 • فتوت : فتوت: جوانمردی، بخشندگی، سخاوت 
 • فخرالدین : فخرالدین: سبب سربلندی و افتخار دین، نام شاعر و داستانسرای ایرانی قرن پنجم، فخرالدین اسعد گرگانی 
 • فخرالملک : فخرالملک: مایه سربلندی و افتخار سرزمین 
 • فداک : فداک: نام روستایی در حجاز 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا