انتخاب اسم پسر از حرف ف نام پسرانه با ف اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ف-۷

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ف ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ف  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ف ، نام پسرانه کردی ف ، اسامی پسرانه عربی ف اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ف سری ۷ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ف سری ۷ را در زیر مشاهده کنید:

 • فرقد : فرقد: هر یک از دو ستاره فرقدین 
 • فرمان : فرمان: حکم، امر، دستور 
 • فرمد : فرمد: نام روستایی در نزدیکی طوس 
 • فرمند : فرمند: فر + مند دارای شکوه و وقار 
 • فرمین : فرمین: فرمان 
 • فرناد : فرناد: پایان و پایاب 
 • فرناس : فرناس: نیم خواب و خواب آلود، نام پسر فرناباذ یکی از درباریان اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی
 • فرناک : فرناک: نام پادشاه کاپادوکیه که پس از اسکندر در آسیای صغیر حکومتی تشکیل داد 
 • فرنام : فرنام: دارای نام باشکوه و زیبا، نام یکی از سرداران شاپور 
 • فرنود : فرنود: برهان، دلیل 
 • فرنوش : فرنوش: نوشنده شکوه و جلال، عقل فلک قمر 
 • فرواک : فرواک: پیشگفتار، پیش سخن، نام پسر سیامک پادشاه پیشدادی 
 • فرود : فرود: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سیاوش و جریره و برادر کیخسرو پادشاه کیانی 
 • فرورتیش : فرورتیش: نام یکی از پادشاهان ماد 
 • فروهر : فروهر: در دین زرتشت نام صورت غیرمادی مخلوقاتی که برای محافظت از آسمان فرود می آیند 
 • فروهل : فروهل: از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه رستم پهلوان شاهنامه 
 • فرهاد : فرهاد: از شخصیتهای شاهنامه و از پهلوانان ایرانی جزو سپاه کیکاووس پادشاه کیانی 
 • فرهان : فرهان: نام مکانی در نزدیکی همدان 
 • فرهنگ : فرهنگ: علم، دانش، عقل، ادب، نام مادر کیکاووس پادشاه کیانی 
 • فرهوش : فرهوش: دارای هوش و ذکاوت 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا