انتخاب اسم پسر از حرف ف نام پسرانه با ف اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ف-۶

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ف ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ف  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ف ، نام پسرانه کردی ف ، اسامی پسرانه عربی ف اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ف سری ۶ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ف سری ۶ را در زیر مشاهده کنید:

 • فرزام : فرزام: لایق، درخور، شایسته 
 • فرزان : فرزان: فرزانه خردمند، فرزانه 
 • فرزن : فرزن: نام روستایی در نزدیکی هرات 
 • فرزنه : فرزنه: نام روستایی در نزدیکی مشهد 
 • فرزیان : فرزیان: نام روستایی در نزدیکی بروجرد 
 • فرزین : فرزین: وزیر در بازی شطرنج 
 • فرساد : فرساد: حکیم، دانشمند، دانا 
 • فرسام : فرسام: دارای شکوه و عظمتی چون سام 
 • فرسمن : فرسمن: نام پادشاه گرجستان در زمان اردوان سوم پادشاه اشکانی 
 • فرش آورد : فرش آورد: فرش(عربی) + آورد(فارسی)، فرشید ورد 
 • فرشاد : فرشاد: روح و عقل،کره مریخ 
 • فرشاسب : فرشاسب: دارنده اسب تنومند، نام یکی از سرداران کمبوجیه 
 • فرشید : فرشید: دارای شکوه و عظمتی چون خورشید، نام برادر پیران ویسه 
 • فرشیدورد : فرشیدورد: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، برادر پیران ویسه در زمان افراسیاب تورانی، همچنین نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی فرشیم: قسم، جزو 
 • فرصت : فرصت: زمان، وقت 
 • فرض : فرض: آنچه به طور موقت به عنوان حقیقت یا واقعیت مطرح می شود بدون آنکه درستی آن ثابت شده باشد، پنداشتن، تصور 
 • فرطوس : فرطوس: از شخصیتهای شاهنامه، نام مهندسی رومی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی 
 • فرغار : فرغار: شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی 
 • فرغان : فرغان: فرغانه، نام شهری در ترکستان قدیم 
 • فرقان : فرقان: جداکننده حق و باطل، نام سوره ای در قرآن کریم 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا