انتخاب اسم پسر از حرف ف نام پسرانه با ف اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ف-۵

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ف ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ف  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ف ، نام پسرانه کردی ف ، اسامی پسرانه عربی ف اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ف سری ۵ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ف سری ۵ را در زیر مشاهده کنید:

 • فرجود : فرجود: معجزه، اعجاز 
 • فرحان : فرحان: شادان، خندان 
 • فرحت : فرحت: شادی، شادمانی 
 • فرخ : فرخ: خجسته، مبارک، فرخنده، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از مرزبانان خسروپرویز پادشاه ساسانی
 • فرخ بد : فرخ بد: فرخنده وخجسته 
 • فرخ به : فرخ به: مرکب از فرخ(  مبارک) + به ( بهترین)، نام پسر ماه خدای پسر فیروز پسر گردآفرین 
 • فرخ تاش : فرخ تاش: فرخ (فارسی) + تاج(فارسی) مرکب از فرخ(  مبارک) + تاش(  پسوند همراهی) 
 • فرخ داد : فرخ داد: مرکب از فرخ(  مبارک) + داد(  عدالت) 
 • فرخ زات : فرخ زات: صورت دیگری از فرخزاد، نام پدر آذرفرنبغ مؤلف دینکرت 
 • فرخ زند : فرخ زند: مرکب از فرخ(  مبارک) + زند، نام پسر علیمردان خان زند 
 • فرخ شاد : فرخ شاد: مرکب از فرخ(  مبارک) + شاد، نام یکی از درباریان در زمان ساسانیان 
 • فرخ یار : فرخ یار: دارای یار مبارک و خجسته یا یار فرخنده و مبارک 
 • فرخ یسار : فرخ یسار: فرخ( فارسی) + یسار(عربی) دارای مال و ثروت خجسته و مبارک 
 • فرخان : فرخان: نام پسر اردوان آخرین پادشاه اشکانی، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی، موبدی در شاهنامه <
 • فرخزاد : فرخزاد: نام فرشته موکل بر زمین، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هرمزد برادر رستم هرمزان از سرداران سپاه یزگرد پادشاه ساسانی، نیز یکی از شاهان آن سلسله فرخنده پی: فرخ پی 
 • فرداد : فرداد: داده شکوه و جلال 
 • فرداد منش : فرداد منش: نام یکی از سرداران هخامنشی 
 • فردان : فردان: یکتا، یگانه 
 • فردین : فردین: یگانه – تنها – همچنین مخفف فروردین نام ماه اول از سال شمسی، نام روز نوزدهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم اطلاعات
 • فرزاد : فرزاد: زاده شکوه و جلال 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا