انتخاب اسم پسر از حرف ف نام پسرانه با ف اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ف-۴

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ف ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ف  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ف ، نام پسرانه کردی ف ، اسامی پسرانه عربی ف اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ف سری ۴ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ف سری ۴ را در زیر مشاهده کنید:

 • فرج الله : فرج الله: گشایشی از جانب خداوند 
 • فرجود : فرجود: معجزه، اعجاز 
 • فرحان : فرحان: شادان، خندان 
 • فرحت : فرحت: شادی، شادمانی 
 • فرخ : فرخ: خجسته، مبارک، فرخنده، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از مرزبانان خسروپرویز پادشاه ساسانی
 • فرخ بد : فرخ بد: فرخنده وخجسته 
 • فرخ به : فرخ به: مرکب از فرخ(  مبارک) + به ( بهترین)، نام پسر ماه خدای پسر فیروز پسر گردآفرین 
 • فرخ تاش : فرخ تاش: فرخ (فارسی) + تاج(فارسی) مرکب از فرخ(  مبارک) + تاش(  پسوند همراهی) 
 • فرخ داد : فرخ داد: مرکب از فرخ(  مبارک) + داد(  عدالت) 
 • فرخ زات : فرخ زات: صورت دیگری از فرخزاد، نام پدر آذرفرنبغ مؤلف دینکرت 
 • فرخ زند : فرخ زند: مرکب از فرخ(  مبارک) + زند، نام پسر علیمردان خان زند 
 • فرخ شاد : فرخ شاد: مرکب از فرخ(  مبارک) + شاد، نام یکی از درباریان در زمان ساسانیان 
 • فرخ یار : فرخ یار: دارای یار مبارک و خجسته یا یار فرخنده و مبارک 
 • فرخ یسار : فرخ یسار: فرخ( فارسی) + یسار(عربی) دارای مال و ثروت خجسته و مبارک 
 • فرخان : فرخان: نام پسر اردوان آخرین پادشاه اشکانی، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی، موبدی در شاهنامه <
 • فرخزاد : فرخزاد: نام فرشته موکل بر زمین، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هرمزد برادر رستم هرمزان از سرداران سپاه یزگرد پادشاه ساسانی، نیز یکی از شاهان آن سلسله فرخنده پی: فرخ پی 
 • فرداد : فرداد: داده شکوه و جلال 
 • فرداد منش : فرداد منش: نام یکی از سرداران هخامنشی 
 • فردان : فردان: یکتا، یگانه 
 • فردین : فردین: یگانه – تنها – همچنین مخفف فروردین نام ماه اول از سال شمسی، نام روز نوزدهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم اطلاعات

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا