انتخاب اسم پسر از حرف ف نام پسرانه با ف اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ف-۱۰

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ف ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ف  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ف ، نام پسرانه کردی ف ، اسامی پسرانه عربی ف اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ف سری ۱۰ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ف سری ۱۰ را در زیر مشاهده کنید:

 • فضل الله : فضل الله: لطف و توجه خداوند 
 • فضیل : فضیل: دارای فضل 
 • فغانیش : فغانیش: از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زمان حکومت پیروز یزدگرد پادشاه ساسانی
 • فکرعلی : فکرعلی: آن که دارای فکر و اندیشه ای چون اندیشه علی(ع) است 
 • فلق : فلق: سپیده صبح، فجر، نام سوره ای در قرآن کریم 
 • فلک الدین : فلک الدین: نام طایفه ای از کردان 
 • فور : فور: از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه هند در زمان اسکندر مقدونی 
 • فیاض : فیاض: جوانمرد و بخشنده 
 • فیروز : فیروز: پیروز ،مظفر و منصور 
 • فیروزان : فیروزان: پیروزان 
 • فیض الله : فیض الله: لطف و محبت خداوند 
 • فرانسیس : فرانسیس: آزاد – رها از قید و بند- فرانسیس باکن فیلسوف بزرگ انگلیسی 
 • فادیا : فادیا: نجات یافته 
 • فربین : فربین: بیننده شکوه و جلال ، مرکب از ف به معنای شکوه و جلال و بین صفت فاعلی مرخم از بیننده
 • فرهام : فرهام: نیک اندیش ، تغییر یافته واژه اوستایی فرایوهومت 
 • فرند : فرند: به کسر ف و کسر ر ، معرب پرند ، حریر منقش ، بسیار نرم و لطیف و زیبا 
 • فرنور : فرنور: مرکب از فر به معنای شکوه و جلالی که دیگران را به شگفتی وا می دارد بعلاوه نور ، کسی دارای چهره ای بسیار نورانی و باشکوه است فرهمند: دارای شکوه و نور خیره کننده ، باشکوه و موقر ، مجازا به معنای باهوش ، خردمند ، دانا 
 • فایق : فایق: فائق ، دارای برتری ، مسلط ، چیره ، عالی ، برگزیده 
 • فاریاب : فاریاب: پاریاب ، فاراب ، نام شهری در استان کرمان و اطراف کهنوج ، نام پیشین دولت آباد در افغانستان<
 • فرجاد : فرجاد: فاضل و دانشمند 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا