انتخاب اسم پسر از حرف ع نام پسرانه با ع اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ع-۶

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ع ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ع  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ع ، نام پسرانه کردی ع ، اسامی پسرانه عربی ع اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ع سری ۶ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ع سری ۶ را در زیر مشاهده کنید:

 • عبدالملک : عبدالملک: بنده یا پادشاه خداوند، نام دو تن از پادشاهان سامانی 
 • عبدالناصر : عبدالناصر: بنده پروردگار یاریگر 
 • عبدالنبی : عبدالنبی: بنده پیامبر 
 • عبدالواحد : عبدالواحد: بنده پروردگار یکتا 
 • عبدالوهاب : عبدالوهاب: بنده پروردگار بخشنده 
 • عبدالهادی : عبدالهادی: بنده پروردگار هدایت کننده و راهنما 
 • عبیدالله : عبیدالله: بنده کوچک خداوند، نام یکی از فرزندان امام جعفرصادق و مؤسس دولت علویان 
 • عثمان : عثمان: نام خلیفه سوم 
 • عدل : عدل: دادگری، داد 
 • عدن : عدن: بهشت زمینی 
 • عدنان : عدنان: نام یکی از اجداد پیامبر(ص) 
 • عرشیا : عرشیا: ملکوتی  آسمانی – مرکب از عرش + الف نسبت 
 • عرفان : عرفان: یکی از مراحل سلوک، معرفت، شناخت خداوند 
 • عروج : عروج: بالا رفتن، پیشرفت کردن، ترقی 
 • عزالدین : عزالدین: آن که باعث عزت دین است 
 • عزت : عزت: گرامی و عزیز بودن، سربلندی و ارجمندی، احترام، بزرگداشت، تکریم 
 • عزت الله : عزت الله: عظمت و بزرگی خداوند 
 • عزرا : عزرا: نام کاهن و رهبر عبرانیان در زمان اردشیر پادشاه هخامنشی 
 • عزیز : عزیز: گرامی، محبوب، گرانمایه، محترم، از نامهای خداوند 
 • عزیزالدین : عزیزالدین: گرامی در دین 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا