انتخاب اسم پسر از حرف س نام پسرانه با س اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری س-۱

لیست کامل نام های پسرانه از حرف س ، راهنمای انتخاب اسم پسر با س  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف س ، نام پسرانه کردی س ، اسامی پسرانه عربی س اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف س سری ۱ لیست کامل نام های ایرانی از حرف س سری ۱ را در زیر مشاهده کنید:

 • سابق : سابق: مربوط به گذشته، پیشین، مقدم، پیشی گیرنده، سبقت گیرنده، نام چندتن از شخصیتهای تاریخی از جمله نام یکی از اصحاب پیامبر(ص) سابق الدین: پیشی گیرنده در دین 
 • سابین : سابین: سروکوهی 
 • ساتکین : ساتکین: ساتگین، پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، شراب، محبوب،  مطلوب 
 • ساتگین : ساتگین: پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، شراب، محبوب،  مطلوب 
 • ساتیار : ساتیار: نام یکی از سرداران داریوش 
 • ساجد : ساجد: سجده کننده 
 • سارنگ : سارنگ: نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی 
 • سارو : سارو: ماه 
 • سارین : سارین: نام روستایی در نزدیکی رفسنجان 
 • ساسان : ساسان: تنها و گوشه نشین – درویش – نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام جد اردشیر مؤسس سلسله ساسانیان اطلاعات بیش
 • ساشا : ساشا: ریشه اصلی نام ساشا یونانی است اما در زبانهای روسی و فرانسه و انگلیسی بکاربرده می‌شود و به معنای مدافع و محافظ مردان است ساشا: این نام در زبانهای روسی و فرانسه و انگلیسی نیز بکاربرده می‌شود و به معنای مدافع و محافظ مردان است. 
 • ساعد : ساعد: بخشی از دست بین مچ و آرنج ، کمک کننده، مددکار 
 • سالار : سالار: بزرگ، مهتر ، سردار سپاه، فرمانده سپاه ، حاکم، شاه 
 • سالداش : سالداش: صخره 
 • سالم : سالم: فاقد بیماری، بدون عیب یا خرابی 
 • سامان : سامان: سرزمین، ناحیه ، ترتیب و روش کاری، نظام، صبر، آرام و قرار، نام مؤسس سلسله سامانیان
 • سامر : سامر: قصه گو، افسانه سرا 
 • سامرند : سامرند: نام کوهی است 
 • سامی : سامی: عالی، بلندمرتبه 
 • سامیا : سامیا: نام ماه یازدهم از سال ایرانیان در زمان هخامنشیان 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا