انتخاب اسم پسر از حرف س نام پسرانه با س اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری س-۸

لیست کامل نام های پسرانه از حرف س ، راهنمای انتخاب اسم پسر با س  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف س ، نام پسرانه کردی س ، اسامی پسرانه عربی س اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف س سری ۸ لیست کامل نام های ایرانی از حرف س سری ۸ را در زیر مشاهده کنید:

 • سمیع : سمیع: شنوا، از نامهای خداوند 
 • سنا : سنا: روشنایی نور بلندی رفعت 
 • سناءالدین : سناءالدین: آن که موجب روشنایی در دین است 
 • سنان الدین : سنان الدین: آن که به منزله نیزه دین است و دشمنان را نابود می کند 
 • سنباد : سنباد: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی و از سرداران سپاه بهرام چوبینه اط
 • سنجر : سنجر: نام یکی از پادشاهان سلجوقی 
 • سنجه : سنجه: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران مازندرانی در سپاه مازندران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی، مرکب از سنج(  ریشه سنجیدن) + هـ (  وسیله سنجش) سوان: نام دریاچه ای در ارمنستان
 • سوبیتای : سوبیتای: نام پسر تولی پسر چنگیزخان پادشاه مغول 
 • سورن : سورن: نام یکی از خاندانهای هفتگانه ممتاز در زمان اشکانیان 
 • سورنا : سورنا: نام سردار ایرانی در زمان اشکانیان 
 • سورین : سورین: توانا، دلیر 
 • سوشیانت : سوشیانت: سوشیانس،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی که در آخرالزمان ظهور می کنند
 • سوشیانس : سوشیانس: سوشیانت،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی که در آخرالزمان ظهور می کنند
 • سوفرا : سوفرا: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری اهل شیراز 
 • سوما : سوما: در گویش مازندران نهر آب 
 • سها : سها: ستاره کم نوری در صورت فلکی دب اکبر 
 • سهام : سهام: سهم ها، بهره ها 
 • سهام الدین : سهام الدین: بهره ها و نصیبهای دین 
 • سهراب : سهراب: گلگون، شاداب ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر رستم پهلوان شاهنامه و تهمینه 
 • سهره : سهره: سرخه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا