انتخاب اسم پسر از حرف س نام پسرانه با س اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری س-۷

لیست کامل نام های پسرانه از حرف س ، راهنمای انتخاب اسم پسر با س  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف س ، نام پسرانه کردی س ، اسامی پسرانه عربی س اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف س سری ۷ لیست کامل نام های ایرانی از حرف س سری ۷ را در زیر مشاهده کنید:

 • سرور : سرور: (به فتح واو)آن که مورد احترام است و نسبت به دیگران سمت بزرگی دارد ، رئیس، بزرگ 
 • سروش : سروش: فرشته پیام آور در فرهنگ زرتشتی 
 • سروشان : سروشان: نام جد بایزید بسطامی 
 • سعدالدین : سعدالدین: موجب سعادت دین 
 • سعدی : سعدی: سعد(عربی) + ی(فارسی) ، فرخندگی، خجستگی، لقب شاعر بزرگ قرن هفتم، مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی 
 • سعید : سعید: خجسته، مبارک، خوشبخت، سعادتمند 
 • سفندارمذ : سفندارمذ: نام یکی از امشاسپندان در دین زرتشتی 
 • سقراط : سقراط: نام فیلسوف بزرگ یوانی و استاد افلاطون 
 • سکندر : سکندر: مخفف اسکندر 
 • سلجوق : سلجوق: نام جد خاندان سلجوقیان 
 • سلدوز : سلدوز: نام یکی از امرای مغول در دوره غازان خان 
 • سلطان : سلطان: پادشاه ، به صورت پیشوند و پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند سلطان مراد، سلطانعلی، سکینه سلطان سلم: از شخصیتهای شاهنامه، نام بزرگترین پسر پیشدادی
 • سلمان : سلمان: نام یکی از صحابه پیامبر(ص) که از اهالی فارس (شهر آباده) بوده و جهت دیدن آخرین رسول خدا به مکه مهاجرت کرد اطلاعا
 • سلیم : سلیم: دارای قدرت داوری و تشخیص درست ، سالم ، نام چندتن از پادشاهان عثمانی 
 • سلیمان : سلیمان: پر از سلامتی،نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که خداوند اسرار بسیاری از علوم و فنون غریبه و زبان حشرات و پرندگان را به او آموخت و سپاهی از جن و انس در اختیارش 
 • سمان : سمان: مخفف آسمان، نام روز بیست و هفتم از هر ماه شمسی در ایران قدیم 
 • سمک : سمک: ماهی، نام قهرمان داستان سمک عیار 
 • سمکنان : سمکنان: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در نبرد کیخسرو با افراسیاب 
 • سموئیل : سموئیل: مسموع از خدا ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل 
 • سمیر : سمیر: قصه گو 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا