انتخاب اسم پسر از حرف س نام پسرانه با س اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری س-۴

لیست کامل نام های پسرانه از حرف س ، راهنمای انتخاب اسم پسر با س  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف س ، نام پسرانه کردی س ، اسامی پسرانه عربی س اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف س سری ۴ لیست کامل نام های ایرانی از حرف س سری ۴ را در زیر مشاهده کنید:

 • سپنتامن : سپنتامن: مخفف سپیتامان، نام خانوادگی زرتشت ، نام سرداری ایرانی 
 • سپند : سپند: اسپند دانه سیاه و خوشبویی که برای دفع چشم زخم در آتش می ریزند 
 • سپندان : سپندان: خردل 
 • سپنسار : سپنسار: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی 
 • سپهر : سپهر: آسمان 
 • سپهراد : سپهراد: مرکب از سپه(  سپاه) + راد( بخشنده، جوانمرد) 
 • سپهرار : سپهرار: کره آتش ، برساخته فرقه آذرکیوان است 
 • سپهرداد : سپهرداد: نام داماد داریوش پادشاه هخامنشی 
 • سپهرم : سپهرم: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی 
 • ستار : ستار: پوشننده ، از نامهای خداوند ، نام یکی از رهبران دوره انقلاب مشروطیت که به سردار ملی ملقب گردید 
 • سجاد : سجاد: بسیار سجد کننده ، لقب امام چهارم شیعیان 
 • سحاب : سحاب: ابر 
 • سدیدالدین : سدیدالدین: محکم و استوار در دین 
 • سراج الدین : سراج الدین: آن که چون چراغی در دین است 
 • سرافراز : سرافراز: سرفراز 
 • سرافیل : سرافیل: مخفف اسرافیل 
 • سرخه : سرخه: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی 
 • سردار : سردار: فرمانده یک گروه نظامی ، پیشوا، رهبر 
 • سرکب : سرکب: نام یکی از موسیقیدانان بزرگ در دوران ساسانیان 
 • سرکش : سرکش: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از موسیقیدانان دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا