انتخاب اسم پسر از حرف ز نام پسرانه با ز اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ز-۴

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ز ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ز  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ز ، نام پسرانه کردی ز ، اسامی پسرانه عربی ز اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ز سری ۴ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ز سری ۴ را در زیر مشاهده کنید:

 • زین العابدین : زین العابدین: زینت بخش عبادت کنندگان ، لقب امام چهارم شیعیان 
 • زینال : زینال: مخفف زین العابدین 
 • زیناوند : زیناوند: مسلح ، لقب تهمورث پادشاه پیشدادی 
 • زینعلی : زینعلی: مرکب از زین(  آراستگی، زیبایی) + علی 
 • زهید : زهید: بسیار متقی ، کسی که از دنیا گوشه گیری می کند برای رسیدن به آخرت، شکل افراطی آن ریاضت اسلات که از نظر اسلام مردود است زاگرس: رشته کوهی که از جنوب غربی ایران شروع می شود و تا شرق ترکیه و شمال عراق ادامه دارد ، پشتکوه 
 • ژافه : ژافه: نام یکی از پسران نوح 
 • ژاماسب : ژاماسب: جاماسپ 
 • ژان : ژان: نام روستایی در نزدیکی سنندج 
 • ژاو : ژاو: خالص و چکیده هر چیز 
 • ژاییز : ژاییز: ژاییژ 
 • ژم : ژم: نام پسر قباد برادر انوشیروان پادشاه ساسانی 
 • ژنگ : ژنگ: ارژنگ 
 • ژنوا : ژنوا: شنوا 
 • ژوبین : ژوبین: نوعی نیزه کوچک با سر دو شاخه و نوک تیز 
 • ژوپین : ژوپین: ژوبین 
 • ژورک : ژورک: پرنده ای سرخ رنگ به اندازه گنجشک 
 • ژیگس : ژیگس: نام پدر میرسوس سردار پارسی در زمان داریوش پادشاه هخامنشی 
 • ژیله : ژیله: در گویش لرستان،  ژاله تگرگ ریز 
 • ژابیز : ژابیز: اشک آتش 
 • ژیلوان : ژیلوان: کوهنورد 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا