انتخاب اسم پسر از حرف ز نام پسرانه با ز اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ز-۲

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ز ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ز  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ز ، نام پسرانه کردی ز ، اسامی پسرانه عربی ز اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ز سری ۲ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ز سری ۲ را در زیر مشاهده کنید:

 • زعیم الدین : زعیم الدین: پیشوا و رهبر دین 
 • زکریا : زکریا: آن که خداوند او را ذکر می کند، نام یکی از آخرین پیامبران عهد قدیم ، نام دانشمند و شیمیدان بزرگ ایرانی که کاشف الکل است، زکریای رازی زکی: پاک، طاهر، پارسا 
 • زکی الدین : زکی الدین: پارسا در دین 
 • زلفعلی : زلفعلی: زلف (فارسی) + علی (عربی) مرکب از زلف(  گیسو، موی بلند) + علی 
 • زمان : زمان: جریانی پیوسته، بی آغاز، و بی انجام که در طی آن حوادثی برگشت ناپذیر از گذشته به حال تا آینده رخ می دهد، به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد
 • زمران : زمران: نام پسر ابراهیم(ع) 
 • زمیرا : زمیرا: بلبل 
 • زنگو : زنگو: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، همچنین نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی 
 • زنگه : زنگه: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی پسر شاوران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی 
 • زو : زو: از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند طهماسب و از نسل فریدون پادشاه پیشدادی 
 • زواره : زواره: از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر رستم پهلوان شاهنامه 
 • زوپین : زوپین: نام پسر کاووس پادشاه کیانی 
 • زوران : زوران: نام نوعی کشتی باستانی 
 • زوشا : زوشا: نام نیای منوچهر پادشاه پیشدادی 
 • زویین : زویین: زوپین 
 • زیار : زیار: نام نیای آل زیار، سلسله ای از پادشاهان و امرای ایرانی نژاد در گرگان 
 • زیبامحمد : زیبامحمد: زیبا (فارسی) + محمد (عربی) ، مرکب از زیبا + محمد ( نام پیامبر اسلام(ص) ، نام روستایی در نزدیکی خرم آباد<= p= style=color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;>
 • زید : زید: نام یکی از اصحاب پیامبر(ص) 
 • زیدان : زیدان: نام نویسنده ای عرب، او نخستین نویسنده عرب است که به سبک نویسندگان اروپایی مطالب علمی و تاریخی اسلامی را به صورت رمان منتشر کرد زیدعلی: نام شاخه ای از طایفه بیرانوند 
 • زیرک : زیرک: باهوش، جلد، از شخصیتهای شاهنامه، نام سالار موبدان درگاه ضحاک 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا