انتخاب اسم پسر از حرف ر نام پسرانه با ر اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ر-۷

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ر ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ر  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ر ، نام پسرانه کردی ر ، اسامی پسرانه عربی ر اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ر سری ۷ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ر سری ۷ را در زیر مشاهده کنید:

 • روزک : روزک: روز کوتاه، لقب یکی از پسران شاه عباس پادشاه صفوی 
 • روزمهر : روزمهر: خورشید روز، درخشان 
 • روشاک : روشاک: نام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندر مقدونی 
 • روما : روما: آسمان 
 • روماک : روماک: در گویش مازندران راست و منظم 
 • رهام : رهام: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز پهلوان ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی 
 • رهان : رهان: نام یکی از سرداران پارسی در جنگهای باختر 
 • رهی : رهی: غلام، بنده 
 • ریاض : ریاض: روضه ها، باغها 
 • ریکان : ریکان: نام روستایی در نزدیکی جهرم 
 • ریو : ریو: ریونیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی، و داماد طوس سپهسالار ایران <
 • ریونیز : ریونیز: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی، و داماد طوس سپهسالار ایران 
 • روهان : روهان: نیک سیرت و پارسا – زاهدان دین زرتشت را گویند-مرکب از روه به معنای سیرت نیک + پسوند نسبت 
 • راستین : راستین: در نهایت صداقت و درستی 
 • رایمون : رایمون: پسر باهوش 
 • رادوین : رادوین: جوانمرد 
 • روح الامین : روح الامین: نام دیگر جبرئیل 
 • رکسار : رکسار: پهلوان – قدرتمند، نام یکی ازپهلوانان افسانه ای ایران باستان و نام افسانه ای به همین نام
 • راشین : راشین: توشه 
 • روهام : روهام: نام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسی 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا