انتخاب اسم پسر از حرف ر نام پسرانه با ر اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ر-۳

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ر ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ر  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ر ، نام پسرانه کردی ر ، اسامی پسرانه عربی ر اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ر سری ۳ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ر سری ۳ را در زیر مشاهده کنید:

 • رایبد : رایبد: به ضم ب ، دانشمند ، حکیم ، دانا ، خداوندگار خرد ، مرکب از رای به معنای دانش و خرد و بد پسوند ملکیت اطلاعات بیشت
 • رادان : رادان: مرکب از راد به معنی جوانمرد و پسوند نسبت ، انکه منسوب به جوانمردی است ، همچنین یکی از توابع اصفهان اطلاعات بیشت
 • رازاوه : رازاوه: آراسته شده 
 • روژمان : روژمان: روشن مانند روز ، کسی که دارای فکر باز و اندیشه روشن است 
 • زئوس : زئوس: آسمان، در دین یونان، خدای خدایان و نام پدر آپولون، آرتمیس، و آتنه 
 • زائان : زائان: نام سر سلسله زادنیان یکی از قبایل معروف قزوین 
 • زائر، زایر : زائر، زایر: عربی زیارت کننده 
 • زاب : زاب: زو،  از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند طهماسب و از نسل فریدون پادشاه پیشدادی 
 • زاد : زاد: فرزند، پسر، نام یکی از فرمانداران در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند زادعلی، زادمهر، مهرزاد
 • زادان فر : زادان فر: یکی از القاب خسروپرویز پادشاه ساسانی 
 • زادان فرخ : زادان فرخ: نام رئیس نگهبانان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی 
 • زادبه : زادبه: آزادبه 
 • زادسرو : زادسرو: آزادسرو 
 • زادشم : زادشم: از شخصیتهای  شاهنامه، نام پادشاه تورانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی ایران وجد افرسیاب تورانی 
 • زادفرخ : زادفرخ: از شخصیتهای شاهنامه و از سرداران بهرام چوبین در زمان هرمز پادشاه ساسانی 
 • زادک : زادک: نام روستایی در نزدیکی قوچان 
 • زادمن : زادمن: آزادمنش 
 • زال : زال: پیر و سفید مو ، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند سام نریمان و پدر رستم پهلوان شاهنامه 
 • زامیاد : زامیاد: رامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم 
 • زانا : زانا: دانشمند 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا